Služby

Burnout syndróm

Burnout alebo syndróm vyhorenia je stav spojený s duševným, fyzickým a emocionálnym vyčerpaním, ku ktorému dochádza v dôsledku nadmerného dlhodobého stresu. Prevencia sa však netýka len ľudí, ktorí sú vo vyššom veku a dlhodobo „vyťažení“. Aktuálne narastá práve veľký počet mladých ľudí na začiatku svojej kariéry.


Viac informácii

Ako sa presadiť (Startup)

Myšlienka, nápad, vnútorná sila a chuť zabojovať o jej realizáciu. To je charakteristické pre začínajúcich podnikateľov. Byť inovatívny, mať nápady, nie je ale nič platné, ak chýba to podstatné – predať ich. Vyzdvihuje sa skromnosť a príslušnosť, ktorá zatláča do úzadia  jedinečnosť a výnimočnosť, akoby to boli produkty zlej výchovy.


Viac informácii

Work life balance a Wellbeing

„Približne polovica absencií na pracovisku môže byť spojená so stresom a znížená výkonnosť v práci v dôsledku stresu môže byť dvakrát vyššia ako v prípade absencie “, hovoria výsledky  prieskumov Európskej Agentúry pre bezpečnosť a zdravie v práci. A tak sa oblasti  Work life balance a Wellbeing, dostávajú do popredia oveľa výraznejšie.


Viac informácii

Zmeny, straty, traumy

Keď rozum káže a  všetci naokolo hovoria: „To bude dobré,  zvykneš si, deti z toho vyrastú , dospelí sa zmieria s osudom, ....“ vtedy srdce tých, ktorých sa to týka hovorí svojou rečou a nedokáže súhlasiť. Následne do života prichádza strach, strata chuti žiť a neschopnosť prežívať radosť. 


Viac informácii

HR Profesionáli, kouči a učitelia

V rámci podpory, rozvoja a učenia iných ľudí sú slová ako sebazáchova a psychohygiena rovnako dôležité ako profesná výbava. Ak sú dlhodobo nerešpetkované, prejavy organizmu akými sú   opakujúce sa bolesti hlavy, únava, chuť na sladké, alebo aj krik a rozčúlenie sú len prirodzeným javom.


Viac informácii

Rodičia šťastných detí

Dnešná doba sa mnohokrát tvári tak, akoby nič čo sa deje, nebolo dosť dobré. A tak sa vraciame k jednoduchým témam, ako byť dosť dobrým rodičom a mať „dosť dobré“ šťastné dieťa. Odpoveďou sú jednoduché no silné premenné: LÁSKA, BEZPEČIE, ISTOTA.


Viac informácii