Zmeny, straty, traumy

Mnohé straty prinášajú traumy, menia životy ľudí. Môže ísť o stratu blízkeho, alebo ochorenie vlastné ( aj prekonané, napr. po infarkte), či blízkych, ale môže to byť, aj akýkoľvek zážitok z detstva, či udalosť, ktorá človeka poznačí a bráni mu žiť radostne a plnohodnotne svoj život, niekedy každodenný, niekedy život vo vzťahoch, alebo v práci. 

Vždy postihuje nie len toho, koho sa to priamo týka, ale aj tých, ktorí ho obklopujú. Nie len v domácom prostredí, kde si dovolí byť viac takým, akým potrebuje byť, ale aj v školskom, pracovnom prostredí, ktoré tým, že si vyžaduje rýchly „návrat“, naštartovanie  do normálu, vytvára ďalší tlak na želané správanie. To sa môže potom prejavovať v rôznych deformáciách, keďže nie je zvnútornené. U detí začínajú problémy so sústredením, správaním, alebo bočením od kolektívu u dospelých to môže byť prehnaná ostražitosť, neadekvátne vyhodnocovanie situácií, alebo aj vyššia agresivita a zlosť. Iní sa odrazu stanú „čudákmi“ a buď sú alebo nie sú tolerovaní vo svojom prostredí, čo následne nabaľuje ďalšie problémy.

Prekonávanie takýchto udalostí vnímame tiež ako rozvoj osobnosti za pomoci terapeutických nástrojov, ktoré umožňujú prinavrátiť plnohodnotný šťastný život  človeka, dieťaťa, ale aj vyriešenie mnohých sociálnych situácii doma , či na pracovisku. Zažívať si šťastie, radosť, smútok , zlosť i žiaľ a zároveň vedieť narábať s týmito prežívanými emóciami je spôsob  ako si prevziať  svoj život do vlastných rúk.

  • Telefonická krízová intervencia
  • Individuálne stretnutia
  • Skupinové stretnutia