Prečo my

Sme držiteľmi medzinárodných certifikátov , ale naše majstrovstvo spočíva v prirodzenom a adresnom  prístupe ku klientom. V našej profesii sme vždy v prvom rade ľudia, ktorí rozumejú ľudskému svetu klientov. Dôvera, diskrétnosť a partnerstvo, sú pre nás najdôležitejšie.

Neanalyzujeme príčiny, nevraciame sa do minulosti, ale vytvárame priestor pre nové riešenia alebo životné príbehy.
Pred bolestným prežívaním konfrontácií  klientov samých so sebou alebo s inými, uprednostňujeme bezpečné spoznávanie individuality a jej prejavov vo vzťahoch (osobných i profesných). Klientov neučíme „dokonalú realitu“, ale prichádzame do reality k nim,  a priamo v nej  si klienti zažívajú vlastnú novú skúsenosť, čím sa im darí meniť  doterajšie vzorce správania.

Každému klientovi alebo skupine umožňujeme pracovať tak, aby to prinášalo čo najvýraznejší benefit, preto sa nebojíme prepájať rôzne prístupy, alebo formy v jednom rozvojom programe. O kultúre, hodnotách, identite vo firmách alebo osobných vzťahoch nie len vieme hovoriť, ale dokážeme ich reálne stabilizovať, naštartovať alebo tvoriť. Tak ako sa usilujeme o worklife balance u jednotlivca, aj firmy sú v našom ponímaní živé mechanizmy, ktorým pomáhame udržiavať ich životaschopnosť. Orientácia na to, čo „funguje,  je živé, má potenciál“, nám pomáha prinášať efektívne a jednoduché riešenia pre jednotlivcov a spoločnosti bez náročných implementácií toho, čo nikomu nie je vlastné a nedarí sa.

Čo hovoria naši klienti o tom, prečo si nás vybrali? Chcem vedieť viac...