Burnout syndróm

Prevencia, zvládanie alebo udržanie si „životnej energie“ je u obidvoch skupín neustále konfrontovaná s požiadavkami života. Mnohokrát však stav, kedy je možné veci korigovať a pracovať na prevencii, je často prehliadaný. Kedy je potrebné spozornieť? To, čo sa javilo ako veľká príležitosť, sa začína meniť na povinnosť „urobiť“ to. Nie je na nič čas, a je ťažké odpovedať na otázku, čo by sa malo zmeniť, aby práca išla ľahšie a vzťahy prinášali naplnenie. K tomu patria pocity bezmocnosti, prázdnoty a uvedomenie si , že energia sa vyčerpáva a nie je možné už fungovať ako doteraz.  Prejavom môže byť aj znudenosť, apatia. Nič už nemá tú hnaciu silu, termíny sa presúvajú, a aj čas strávený oddychom alebo dlhším spánkom nepomáha.

Medzi príznaky, ktoré oznamujú že  energia je niekde blokovaná a môže sa blížiť  „vyhorenie“ patria aj myšlienky beznádeje, nezaujatosti prácou, rodinným životom alebo pocity prázdnoty, nedocenenia a straty zmyslu toho na čo je zamerané úsilie.  Pocit únavy, alebo potreba „utiecť“ sa stáva častým až permanentným.

  • Telefonická krízová intervencia
  • Individuálne stretnutia
  • Skupinové stretnutia

 

Ohrozuje Vás BURNOUT? Ohodnoťte sa a zistite možný stupeň BURNOUT.