Ako sa presadiť (Startup)

Poznať  a pracovať so svojou výnimočnosťou, ktorú má každý z nás, naopak súvisí s našou podstatou a osobnostnou identitou. Vieme kto sme a čím chceme prispieť iným. Otázka sebapresadenia v obchodných rokovaniach, alebo prezentáciách už potom nie je problémom. Naopak, vnútorná istota je ďalšou devízou do rozvíjateľných podnikateľských zdrojov. Pevné ukotvenie vo viere a poznaní vlastných možností prináša flexibilitu a odolnosť voči potrebe meniť smer, alebo prekračovať prekážky. Hľadať podporu, vedieť komunikovať a pozerať sa na podnikateľský zámer optikou trhu, alebo všetkých zúčastnených. Namiesto kompromisov, kde vždy niekto musí niečo obetovať, hľadať príležitosti pre to, aby všetky zúčastnené strany niečo získali. Jednoducho povedané, presadiť sa uspieť. Ste na správnej ceste, alebo potrebujete účinnú a cielenú podporu v určovaní priorít, eliminácii rizika, nastavení parametrov, objavení vlastných zdrojov, firemnej identity, zamestnaneckej príslušnosti alebo odprezentovaní nápadu?

  • Výbava Start up-era  pre úspešný štart
  • Cesta od  nápadu  - myšlienky, k realizácii
  • Podnikateľská identita