Rodičia šťastných detí

Ak hovoríme o slovách láska, bezpečie a istota, hovoríme o potrebách dieťaťa, v závislosti od ktorých sa dieťa môže  zdravo emocionálne rozvíjať. Ak sa z nejakých dôvodov nedarí tieto potreby dostatočne uspokojovať, dieťa to dáva najavo plačlivosťou, pomočovaním, nespavosťou, nesústredenosťou a s rôznymi prejavmi správania, ktoré hlavne so školským vekom, prinášajú niekedy až začarovaný kruh, z ktorého je ťažko hľadať cesty. Signály, ktoré často naznačujú , že niečo nie je vporiadku sú rozoznateľné aj na tom, či s dieťa dokáže zahrať samo, alebo sa nudí a nemá z ničoho radosť.

Mnohé problémy, ktoré rodičia riešia, sa zvýrazňujú zmenami, cez ktoré dieťa prechádza, či už je to nástup do škôlky, či školy, zmene bydliska. V našej práci vnímame zvlášť citlivo situácie, ktoré zasahujú rodinu ako celok a prístup, ktorý uplatňujeme nám umožňuje pracovať  s celou rodinou tak, aby situácie, akými sú  rozchod, rozvod rodičov, ale aj budovanie rodín s novými partnermi, nevytvárali najmä u detí traumy. Špeciálnu kategóriu tvorí podpora rodín adaptovaných detí, alebo rodín so špeciálnymi potrebami. Pracovať s celou rodinou prináša benefit všetkým a rýchle napredovanie pri riešení akútnych potrieb, ktoré rodina pociťuje.

  • Individuálne poradenstvo a terapia pre rodičov.
  • Individuálna terapia pre deti
  • Rodičovská akadémia pre rodiny