Blog

Goučing efektívnejší ako koučing


V priebehu niekoľkých rokov sa koučing stal neodmysliteľným rozvojovým nástrojom v organizáciách, ale našiel si cestu aj k jednotlivcom, ktorí sa chcú

v živote niekam posúvať. Koučing je spojený s hľadaním vlastných zdrojov, možností a príležitostí. Je veľmi účinný pri dosahovaní konkrétnych cieľov.

Zároveň mnohokrát objavené a zistené  je ťažko zasadiť do konkrétnych podmienok tak, aby to naozaj prinieslo želaný výsledok.

Proces koučingu prebieha v rámci našich myšlienok a naša myseľ prináša množstvo myšlienkových konštruktov. Tak trochu si voľkáme v mysli, vieme si

predstaviť možstvo vecí, aj im uveriť, pridať vôľu a odhodlanie. Myseľ sa ale rada s nami zahráva. Vie tiež našepkávať čo všetko ešte môže byť inak, nepodariť sa,

alebo nás zastaviť. Niekedy naopak, uveríme tomu, k čomu sme dospeli, a stávame sa menej všímavý k sebe, k okolíu, okonostiam, iným ľuďom. 

Moja skúsenoť najmä v práci s manažérmi  mi ukazuje, že využiť polaritu nie len v koučingu ale aj v širšom rámci naozaj funguje. 

Začala som používať slovo gaučing ako polaritu koučingu. Kým koučing sa  zameriava na "vymýšľanie a hľadanie nových možností, ktoré nás vedú k aktivite", tak

goučing stojí na princípe zastaviť myšlienky, dať si "pohov" od nutkania niečo urobiť- zakročiť- zmeniť. *Goučing vracia k zmyslom, kotrými sme spojený s tým, čo

vnímame ako svet, pravdu, " našu realitu. Ak dáme priestor zmyslom, vytvárame nové kontakty reality, ktoré nám prinášajú nové možnosti. 

Práca v rámci goučingu  sa javí najmä v počiatku  v mnohom náročnejšia. Chce totiž od nás, aby sme namiesto produkovania myšlienok, dokázali ich pozorovať,

skúmať, zastavovať, alebo priorizovať. Tento základ je východiskom k tomu, aby sme nehodnotili ale dokázali vnímať. Prijímať svoje vnemy ako niečo, čo nás

spája s vonkajším svetom a zároveń nás robí jedninečnými v ich prežívaní. Dáva nám to uričtú komplexnosť vo využívaní našich naozastných zrojov, viac príležitostí

pre súlad konania a myslenia, väčšie porozumenie samému sebe aj iným.

Goučing nie je klasickým " vzdelávacím programom" odovdzávania vedomostí a praktikovania. Je založený na sebapozorovaní a sebarozvoji. "Gauč" namiesto

kouča sa usiluje o vytvorenie podmienok, aby proces mohol prebiehať. Predovšetkým vytvorením " pohodlia", v sebe t.z. bezpečia a podpory. Goučovaný potom

pracuje na svojej introspekcii, kontakte so sebou, svojimi myšlienkami. To mu umožňuje prísť na myšlienkové vzorce, spôsoby rozhodovania, ale tiež ho vedie

viac k predstavivosti a intuícii. 

Účastníci programu Goučing, sú v určitom zmysle ľudia milujúci adrenalín. Čo môže byť väčším rizkom a zároveň výzvou, ako zažívať si zážitky samého so sebou v

momentoch kedy si uvedomíte, že ste vlastne niekto úpne iný:))  

 

<< Späť na predchádzajúcu stranu