Zuzana Árvayová, Nitra

 

Pracuje so skupinami i individuálnymi klientami. Má 23 ročnú skúsenosť s prácou s ľuďmi, ktorú nadobudla najmä v oblasti firemného rozvoja. Posledné roky sa intenzívne venuje aj  terapeutickej podpore.

Manažérska prax, reálna skúsenosť s vedením skupín a jednotlivcov, kontinuálne vzdelávanie, to sú piliere jej profesného pôsobenia. Je absolventkou SPU v Nitre v odbore Ekonomika podnikov a UMB Banská Bystrica v odbore Jednoodborová psychológia. Je certifikovaný kouč ICF, tréner, skupinový facilitátor, supervízor a HR konzultant. Venuje príprave a realizácii programov, zameraných na rozvoj zdravej a funkčnej firemnej kultúry a talent manažment, pôsobí ako assessor v programoch Assessment/Development Centre. Pôsobí ako lektor a kolektor v programoch zameraných na rozvoj zručností zamestnancov, na pozíciách v priamom kontakte s klientom až po vrcholový manažment. Základnou filozofiou všetkých, ňou ponúkaných služieb je prístup orientovaný na riešenie.

Je absolventkou Komplexného výcviku v psychoterapii zameranej  na riešenie v Olomouci a naďalej si dopĺňa zručnosti v terapii zameranej na riešenie. V súčasnosti absolvuje odborný kurz Mediátor, na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracuje pod supervíznym vedením.

Venuje  sa individuálnej, manželskej, partnerskej i rodinnej terapii. V dialógoch s klientom vytvára podmienky pre efektívnejšie využívanie zdrojov klienta, ktoré sú užitočné pre dosiahnutie jeho cieľov. Venuje sa klientom, ktorí prichádzajú s témami strachov a obáv, ktoré im zabraňujú žiť život podľa vlastnej predstavy, klientom s problémy vo vzťahoch, komunikácii doma i v práci, riešia psychosomatické ťažkosti, nespavosť, vyhorenie.