Katka Hejnová, Praha

 


Pracuje s dětmi, dospívajícími i dospělými. Již deset let se věnuje práci s rodinou a dětmi, zejména v situaci rozvodu nebo rozchodu rodičů a traumat spojených se ztrátou. V individuální terapii s dospělými se zaměřuje především na zvládání vztahových problémů, traumat, úzkostí a obav.


Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor Sociální práce. Jako sociální pracovnice pracovala s rodinami v náročné životní situaci a s rodinami, v nichž vlivem rozvodu nebo rozchodu rodičů docházelo k silné traumatizaci dítěte. V těchto rodinách se věnovala intenzivní podpoře ohrožených dětí. O možnostech práce s ohroženými dětmi a rodinami publikuje v tuzemských i zahraničních časopisech, vystupuje na konferencích a přednáší na vysokých školách.

V návaznosti na intenzivní výcvik v oblasti krizové intervence se nyní věnuje psychoterapeutickému výcviku se zaměřením na systemickou terapii. Ve své praxi se zaměřuje na práci s dětmi a dospívajícími, kteří jsou zatíženi sporem rodičů, ztrátou blízké osoby, vztahy s vrstevníky nebo ve škole či prožitými traumaty. Při práci s dětmi a dospívajícími používá řadu komunikačních pomůcek a nástrojů, které pomáhají budovat důvěrný a bezpečný vztah.
Při práci s dospělými se zaměřuje především na zvládání vztahových problémů, traumat, úzkostí a obav tak, aby klienti získali život zpět do svých rukou.