Gabriela Kausichová, Bratislava

 

Profesne  pracuje s deťmi, ktorým sa venuje už od ukončenia štúdia. Špecializuje sa  na prácu s deťmi s poruchami správania. V rámci problémov detí s adaptáciou a pobytom v škôlke, realizuje poradenskú činnosť pre rodičov.

Vyštudovala  Pedagogickú fakultu UK a v školstve pracuje 11 rokov. Založila súkromnú materskú škôlku Smejo v Čuňove, ktorú vedie tak, aby deťom vytvárala čo najlepšie podmienky  pre zdravý vývin. Skúsenosti ju viedli k podpore  všestranného rozvoja detí s dôrazom na podporu samostatnosti, spolupráce, komunikácie.

Vo svojej práci využíva okrem  herných prvkov, najmä pohyb  a zábavu. Rovnaký prístup využíva aj v terapeutickej a poradenskej praxi, v rámci ktorej využíva znalosti a zručnosti nadobúdané v dlhodobom výcviku  v systemickej psychoterapii v Prahe. Tiež absolvovala 2ročný výcvik s názvom „ Práca s motiváciou v uzavretých systémoch „ a Filiálna terapia.