Tomáš Sabol, Bratislava

 

Riadi a vytvára vlastné projekty, najmä v oblasti obchodu a hotelového priemyslu.
Rád prepája rozvoj s kreatívnymi aktivitami zameranými na vyvažovanie životného štýlu u generácie mladých, ktorí si napĺňajú  svoje profesné sny. Vo svojej praxi využíva aj skúsenosti z realizácie teambuildingov a eventov.

Od malička sa venoval športom. Profesionálne hral futbal, čo mu pomohlo vybudovať si veľa dôležitých vlastností potrebných aj vo sfére biznisu kde sa pohybuje. Študoval v USA a Dánsku, kde sa zameriaval na Športový manažment. Neskôr sa venoval eventovému manažmentu, ktorý ho priviedol k projektom zážitkového rozvoja.
Hlavnými témami, ktorým sa venuje je work life balance mladých podnikateľov a manažérov, kde prioritne vytvára projekty na uvedomenie si individuality a vlastných hodnôt. Aktuálne sa najviac venuje programom zameraným na zodpovednosť k vlastnému životnému štýlu a zdraviu, ako aj práci s výkonovým  zameraním.

V rámci osobnostného rozvoja spolupracuje aj s klientami, ktorí uprednostňujú učenie sa skúsenosťou na reálnych projektoch resp. na vlastných Startup -och. Príkladom sú realizované projekty: Výstava Gentlemen's Expo alebo Cocktail Festival, kde  cieľom bolo, podporiť realizáciu nápadu až po jeho uskutočnenie. Hlavnou oblasťou pre rozvoj tu bolo  predovšetkým narábanie s individuálnymi  zdrojmi vrátane limitov, a to najmä v oblasti plánovania, marketingovej komunikácie a dôslednej exekutívnej realizácie.
Tomáš má skúsenosti  s tvorbou a realizáciou programov v multikulturálnom prostredí pre zahraničné spoločnosti Burckhardt Compression či Swiss RE Group.