Henrieta Kopolovcová, Bratislava

 

Pôvodne pracovala v Slovenských i nadnárodných spoločnostiach na pozíciách: Region Business Director, Sales Director, Hr Director, Customer Manager, Training manager.

Je absolventkou UPJŠ v Košiciach, v odbore Výchova a vzdelávanie dospelých. Je renomovaný tréner a facilitátor workshopov. Je certifikovaný ICF kouč. Svojimi klientom pomáha v oblasti profesného napĺňania cieľov polaritným a naratívnym koučingom, v rámci ktorého má viac ako 10 ročnú prax. Pracuje  v rozvíjaní zamestnancov od štandardných pozícií, ktorí prichádzajú do kontaktu s klientom, až po vrcholový manažment.

Aktuálne absolvuje ďalší výcvik zameraný na terapeutické prístupy a zručnosti  v systemickej terapii v Prahe. Zručnosti v rámci ďalšieho rozvoja si dopĺňa najmä  v naratívnej terapii v rámci pravidelných kurzov a stretnutí s Izraelskou terapeutkou CH.R. Frumin. Pri práci so symbolmi je vedená Evou Reichlovou, ktorá ju supervízne vedie  aj pri práci s deťmi.

Vytvára rozvojové programy šité na mieru tak pre individuálneho klienta ako aj pre skupinu vo firemnom prostredí. Tiež sa venuje  vedeniu workshopov, individuálnej, párovej i rodinnej terapii, ako aj vedeniu terapeutických skupín. 

V terapeutickej práci sa zameriava na zvládanie emočne náročných situácií, traumy, prejavov psychosomatických ochorení, úzkosti, strachu, nespavosti, ako aj v zlepšovaní ich sociálnych vzťahov doma i v práci. Jej zameraním je aj práca s rodinami adaptovaných detí.